Saturday, October 08, 2005

[MrJT] Digest Number 527

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/FJKolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

There are 6 messages in this issue.

Topics in this digest:

1. NORTON GHOST 2003 FULL
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
2. Duygusal Bir Slayt G�sterisi
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
3. Tunka Metin �eviri Full
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
4. Join Group LESBIAN WORLD
From: "Yahoo Group !" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>
5. Join Group LESBIAN WORLD
From: "Yahoo Group !" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>
6. $10 Reward for only sign up
From: "Hits4Pay" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 1
Date: Fri, 7 Oct 2005 11:20:27 -0700 (PDT)
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
Subject: NORTON GHOST 2003 FULL

NORTON GHOST 2003
Norton Ghost 2003 verilerinizi bilgisayardaki
ola�an�st� durumlara kar�� korur.Sistem y�kseltme,
sabit disk yedekleme ve veri kurtarmaya y�nelik g��l�
bir ara� olan Norton Ghost 2003'le, beklenmedik
sorunlara kar�� haz�rl�kl� olabilirsiniz.Ak�ll� bir
Windows arabirimi,sabit diskinizi yedeklemeyi her
zamankinden de kolay hale getirmektedir.
Dilerseniz windosunuzun yede�ini hdd nin ba�ka bir
b�l�m�ne, dilerseniz yedek hdd ye, dilerseniz dvd rw
ile dvd lere alabilirsiniz...
Norton Ghost 2003 program�n� a�a��daki linke
t�klayarak ula�abilirsiniz...

http://www.slaytgalerisi.com//Scripts/forum/forum_posts.asp?TID=2069&PN=1


__________________________________
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005
http://mail.yahoo.com

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 2
Date: Fri, 7 Oct 2005 11:52:01 -0700 (PDT)
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
Subject: Duygusal Bir Slayt G�sterisi

www.slaytgalerisi.com
www.akieslayt.com


---------------------------------
Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 3
Date: Fri, 7 Oct 2005 11:55:00 -0700 (PDT)
From: erhan tepe <tepe_ank@yahoo.com>
Subject: Tunka Metin �eviri Full

Alan�nda en iyilerden biri olan Tunka Metin �eviri program� hakk�nda a�a��daki yaz�y� okuyarak k�saca bilgi sahibi olal�m...
Metin �eviri �le �rnek �eviri ��lemi :
Tunka ��ewir� ile ger�ekle�tirilecek bir �eviri i�lemi iki a�amadan olu�ur:
1. �evrilecek metin �ngilizce (Kaynak) C�mle Metin alan�na yerle�tirilir.
2. �evir tu�una bas�l�r.

�eviri i�lemine girecek c�mle yada metin, �ngilizce (Kaynak) C�mle, Metin Alan�na klavye ile yaz�larak, kopyalanarak yerle�tirilir. Bilgisayar�n�zdaki bir text dosyas�n�n yerle�tirilmesi i�inse A� Tu�u'ndan yararlan�l�r. Kullan�c� taraf�ndan gerekli g�r�lmesi halinde gerekli ayarlamalar yap�l�r. Herhangi bir sebeple �eviri i�leminin durdurulmas� gerekti�inde Durdur Tu�u na bas�l�r. Sanal Okuyucunuz ��ewriye�'nin ba��n� �ne e�mesi ile �eviri i�lemi ba�lar kald�rmas� ile sona erer. �eviri i�lemi s�resi S�re G�stergesi ile kullan�c�ya iletilir. �ngilizce kaynak c�mle yada metinin okunmas� Oku Tu�u'na basmak suretiyle ger�ekle�tirilir.


Tunka Metin �eviriye a�a��daki linki t�klayarak ula�abilirsiniz.
http://www.slaytgalerisi.com/scripts/forum/forum_posts.asp?TID=2070&PN=1


---------------------------------
Yahoo! for Good
Click here to donate to the Hurricane Katrina relief effort.

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 4
Date: Sat, 8 Oct 2005 04:07:51 +0000
From: "Yahoo Group !" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>
Subject: Join Group LESBIAN WORLD

LESBIAN WORLD
Join : Lesbian-World-subscribe@yahoogroups.com
Click : http://groups.yahoo.com/group/Lesbian-World

Not For Male

Powered by http://www.relationship.tk

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 5
Date: Sat, 8 Oct 2005 04:33:11 +0000
From: "Yahoo Group !" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>
Subject: Join Group LESBIAN WORLD

LESBIAN WORLD
Join : Lesbian-World-subscribe@yahoogroups.com
Click : http://groups.yahoo.com/group/Lesbian-World

Not For Male

Powered by http://www.relationship.tk

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 6
Date: Sat, 8 Oct 2005 05:12:03 +0000
From: "Hits4Pay" <nataly_milis2@yahoo.com.sg>
Subject: $10 Reward for only sign up

Get $10 Reward for sign up....
and more dollar for only read internal mail.

Come and try it now....
http://hits4pay.com/members/index.cgi?ifcnews

You will be surprise after you know it!!!!!!!
Enjoy it......

Best regards

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/MrJT/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
MrJT-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home