Tuesday, May 31, 2005

[MrJT] Digest Number 402

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/c9hWNA/3MnJAA/n1hLAA/FJKolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->

There is 1 message in this issue.

Topics in this digest:

1. Merhaba
From: Ece Bengisu <ecebengisu@yahoo.com>

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Message: 1
Date: Mon, 30 May 2005 08:15:20 -0700 (PDT)
From: Ece Bengisu <ecebengisu@yahoo.com>
Subject: Merhaba

EDUCAT�ON TURKEY

Sizlere D�nya �ap�nda �CRETS�Z E�itim Olana�� Sunuyor �

T�rkiye ve D�nyadaki E�itimleri Takip Etmek Ve Kendiniz ��in En Uygununa Eri�mek �stiyorsan�z Ve Bunlara Eri�irken �CRETS�Z E�itimler Ve �ND�R�MLER Kazanmak istiyorsan�z�

http://groups.yahoo.com/group/educationturkey/

Gelece�inizi �NEMS�YORSANIZ�

E��T�M sizin i�in �nemli ise�

Ki�isel GEL���M �inize �nem veriyorsan�z�

Hepsinden �nemlisi BA�ARMAK istiyorsan�z�

VE

Bunlara ula�mak i�in KAL�TEL� e�timi ar�yorsan�z�

Ama KARARSIZ kalm�ssan�z�

Bizler sizin i�in ara�t�yor ve sizlere sunuyoruz�

D�NYA�n�n her neresinden olursa olsun,

Almak istedi�iniz E��T�M ne olursa olsun ,

HABERDAR OLACAKSINIZ�

VE

TAK�P ederken kazanacaklar�n�z:

T�RK�YEN�N HER YANINDAN

�CRETS�Z

E��T�MLER

SEM�NERLER

GEZ�LER ,

�ND�R�MLER

T�m bunlara ula�mak �sterseniz�

Grubumuza �ye olmak i�in:

http://groups.yahoo.com/group/educationturkey/

Ece BENG�SU
EDUCAT�ON TURKEY
education_turkey@yahoo.com

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

[This message contained attachments]

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/MrJT/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
MrJT-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/

------------------------------------------------------------------------

0 Comments:

Post a Comment

<< Home